SychrovNET - Vsetínský internet

Vyvolání nastavení certifikátů

Vraťte se k faktuře a z nabídky v programu Adobe Reader zvolte z menu Dokument položku Správa důvěryhodných identit…. V otevřeném dialogovém okně zvolte tlačítko Přidat kontakty…. Otevře se další dialog, klikněte na Procházet… a následně zvolte soubor, do kterého jste uložili stažený certifikát.