SychrovNET - Vsetínský internet

Nastavení důvěry v certifikát

Otevře se další okno, kde zatrhněte možnosti Použít tento certifikát jako důvěryhodný kořen a Certifikované dokumenty. Potvrďte tlačítkem OK.