SychrovNET - Vsetínský internet

Přístup do nastavení přehrávače VLC

V nabídce Nástroje zvolte položku Předvolby