SychrovNET - Vsetínský internet

Návody, postupy a často kladené dotazy

Problémy s MS Outlook (Express)Návody, postupy a často kladené dotazy

Outlook (Express) hlásí chybu 0x800c0133

Pravděpodobně došlo k problému souvisejícímu s omezením velikosti schránky pro POP3/IMAP na 2 GB, který se vyskytuje u programů Outlook Express [KB903095] a Office Outlook do verze 2007 [KB830336].

Chybě se dá předejít pravidelným tříděním pošty do více schránek (problém se týká i složek s odeslanou poštou, i ty je potřeba třídit).

Postupujte podle tohoto návodu:

  1. Nezavírejte Outlook!
  2. V levém sloupci klikněte pravým tlačítkem na „Místní složky“ („Local Folders“), vyberte „Nová složka“ („New Folder…“), zadejte nějaké jméno nové složky, například „Temp“.
  3. Pokud se stále dostanete do „Doručené pošty“ („Inbox“), přesuňte všechny zprávy z „Inboxu“ do nové složky „Temp“.
  4. V menu Nástroje -> Možnosti -> Údržba stiskněte tlačítko „Složka úložiště“ („Tools“ -> „Options“ -> „Maintenance“ tab -> „Store Folder“) Tak zjistíte, kde je na vašem disku uložen soubor s Doručenou poštou. Zapamatujte si toto umístění.
  5. Ukončete Outlook Express, otevřete si umístění složky a smažte soubor „inbox.dbx“.
  6. Znovu spusťte Outlook Express, složka „Doručená pošta“ se sama znovu vytvoří. Nyní přesuňte zprávy ze složky Temp zpět do Doručené pošty nebo ještě lépe do několika jiných složek, aby se vám ve složce Doručená pošta nehromadilo příliš mnoho zpráv. Vytváření nových složek bylo popsáno na začátku tohoto návodu.
  7. Zdroj: web VŠB-TUO