SychrovNET - Vsetínský internet

Návody, postupy a často kladené dotazy

Elektronická fakturaceNávody, postupy a často kladené dotazy

Elektronické faktury jsou zasílány ve formátu PDF a jsou opatřeny digitálním podpisem. Digitální podpis byl vytvořen pomocí tzv. kvalifikovaného systémového certifikátu vydaného společností První certifikační autorita, a.s.

Soubory vybavené takovým elektronickým podpisem splňují veškeré náležitosti vyplývající z legislativy České republiky a směrnic Evropské unie (Zákon o elektronickém podpisu 227/2000 Sb., novelizovaný zákonem č. 440/2004 Sb.). Takto podepsaná faktura (daňový doklad) splňuje veškeré požadavky zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty kladené na vystavování daňových dokladů v elektronické podobě (§ 26, odst. 4) a jejich archivaci v elektronické podobě (§ 27, odst. 2).

Ověření elektronického podpisu

Abyste mohli ověřit platnost elektronického podpisu, musí být v prohlížeči souborů PDF nainstalován patřičný certifikát certifikační autority. Tento certifikát si můžete stáhnout z webu společnosti První certifikační autorita, a.s. nebo z tohoto webu.

Instalace certifikátu není nezbytná, ale umožní vám ověřit, že faktura byla vydána skutečně společností SychrovNET s.r.o.

Instalace certifikátu v programu Adobe Reader

Program Adobe Reader si můžete stáhnout zde.

Otevřete soubor PDF s fakturou v programu Adobe Reader. Pokud nemáte patřičný certifikát nainstalovaný, při zobrazení digitálně podepsané faktury vás program na to upozorní zprávou Platnost certifikace dokumentu je NEZNÁMÁ. Autora se nepodařilo ověřit.

  1. Nejprve stáhněte certifikát a uložte do souboru, dejte mu příponu .cer.
  2. Vraťte se k faktuře a z nabídky v programu Adobe Reader zvolte z menu Dokument položku Správa důvěryhodných identit.... V otevřeném dialogovém okně zvolte tlačítko Přidat kontakty.... Otevře se další dialog, klikněte na Procházet... a následně zvolte soubor, do kterého jste uložili stažený certifikát.
  3. Do dialogového okna se načtou informace z certifikátu. Klikněte na I.CA - Qualified root certificate v seznamu Kontakty [1]. V seznamu Certifikáty se objeví certifikát, zvolte ho [2]. Klikněte na tlačítko Důvěryhodnost [3].

  4. Otevře se další okno, kde zatrhněte možnosti Použít tento certifikát jako důvěryhodný kořen a Certifikované dokumenty. Potvrďte tlačítkem OK.
    V dialogu klikněte na tlačítko Importovat [4]. Program potvrdí, že byl certifikát importován.

  5. Nyní už můžete zavřít všechna dialogová okna. Při opětovném otevření faktury by již Adobe Reader měl hlásit správnost podpisu: Certifikoval(a) SychrovNET - administrativa .